Lịch trình xe buýt Ecopark 2021

Lịch trình xe buýt Ecopark 2021

- cập nhật ngày 03/02/2021 -

Giới thiệu Ecobus

Xe buýt Ecopark đưa đón cư dân từ Ecopark vào Hà Nội theo 16 tuyến với 85 điểm đón/trả dọc đường. Hàng ngày có tổng số 170 chuyến xe Ecobus, khởi hành từ 6:00 đến 21:15.