Lịch trình xe buýt Ecopark 2019

Lịch trình xe buýt Ecopark 2019

- lịch mới nhất 19/10/2019 -

Giới thiệu Ecobus

Xe buýt Ecopark đưa đón cư dân từ Ecopark vào Hà Nội theo 16 tuyến với 93 điểm đón/trả dọc đường. Hàng ngày có tổng số 171 chuyến xe Ecobus, khởi hành từ 6:00 đến 21:15.