Lịch trình xe buýt Ecopark 2020

Lịch trình xe buýt Ecopark 2020

- cập nhật ngày 17/06/2020 -

Giới thiệu Ecobus

Xe buýt Ecopark đưa đón cư dân từ Ecopark vào Hà Nội theo 16 tuyến với 92 điểm đón/trả dọc đường. Hàng ngày có tổng số 170 chuyến xe Ecobus, khởi hành từ 6:00 đến 21:15.